Muzyka sakralna i religijna

UTWORY SAKRALNE

Ewangelia wg. św. Łukasza w opracowaniu.

Premiera utworu odbyła się w parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie na okoliczność
50-lecia kapłaństwa ks. Prałata Grzegorza Cekiery. Organy Rafał Zimowski.

wersja midi