Apokalipsa św. Jana

Święty Jan Apostoł pozostawia wybór i wolność. 22. 11.

22.11. „Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci!”