Projekt pomnika w realizacji.

Zespół proponuje Pomnik Dariusza Balickiego.